Inntrykk frå årets inspirasjonstur til plantemessen IPM i Essen

«Den grøne møteplassen» kan me vel kalle den leiande plantemessa i Europa, som er i Essen i Tyskland kvart år. Her presenterer utstillarar frå heile verda sine innovative produkt og tenester innan planter/blomster, hage og teknologi. Veldig inspirerande!