Det mangla verken på innsats eller kreativitet med denne kjekke gjengen på førjulsamlinga den 23. november. Humøret var på topp, og det blei skapt mykje fint av planter, mose og ulike naturelement.

 

.