Om Skaparverket

Ynskjet vårt er at du skal lykkast med eit grønare innemiljø. Samtidig vil me bidra med inspirasjon og kunnskap om dei ulike positive effektane eit grønare innemiljø skaper. Studier viser at planter har fleire helsebringande kvalitetar: nærvær av planter blir mellom anna knytta til mindre stress,  betre konsentrasjon og meir ro.

Skaparverket er ein inspirerande møteplass for deg som er ynskjer eit grønare, sunnare og meir levande innemiljø

Hos oss finn du idéane, kunnskapen og løysningane til å skape eit grønare, sunnare og meir levande innemiljø. Ulike typar av friske og robuste inneplanter, og ei rekkje variantar av grøne moseinstallasjonar og planteveggar.

Bli inspirert også av alt det andre, alt det som høyrer til plantene. Me hjelper deg gjerne med detaljar og praktiske ting, for eksempel ompotting av yndlingsplantene dine over i vakre krukker i nye materiale.

Om Skaparverket

Me vil vere eit grønt og inspirerande samlingspunkt for alle som er opptatt av sunnare, grønare og meir levande innemiljø, enten det er på jobben eller heime.

Skaparverket er etablert av Linda Tveteraas
Tlf +47 900 21 493
linda@skaparverket.com

Me gler oss til å høyre frå deg.