Skap eit grønare innemiljø

Skaparverket er ein inspirerande møteplass for deg som ynskjer eit grønare, sunnare og meir levande innemiljø

Hos oss finn du idéane, kunnskapen og løysningane. Ulike typar av friske og robuste inneplanter, og ei rekkje variantar av grøne moseinstallasjonar og planteveggar.

Bli inspirert også av alt det andre, alt det som høyrer til plantene. Me hjelper deg gjerne med planlegginga.

Les meir om oss

Ein godt rotfesta planteidé

Me vil at alt som er grønt skal være levande. Det skal vekse og utvikle seg, skape glede og trivsel i mange år. Til deg sjøl og alle rundt deg.

Les meir om grøne innemiljø