Kurs

Me held eigne kurs som går på kva det betyr for oss å omgje oss med planter. Temaene vil være både på det overordna planet; kva eit grønt innemiljø gjere for helsa, trivselen og velværet vårt, samt det meir praktiske, korleis tar me vare på og lukkast med planter innandørs.

Me held også praktiske kurs, som til dømes korleis du kan bruke planter i ulike miljøer, bygge din eigen plantevegg, lage samanplantingar, eller skape dine eigne personlege planteoppheng.

Ta kontakt me oss så set me opp kurs etter ditt ynskje.

Vil du benytte Skaparverkets lokaler?

Har du behov for ein litt annleis møteplass, er du alltid velkommen til å bruke våre grøne lokaler. Det er plass til grupper opp til tjue personar.