Grøn Aften i Skaparverket – for ein kveld!

For ein herlig kveld!
Mykje planteglede og liv under den Grøne Aftenen me hadde torsdag 25. november!
Takk til alle som deltok og gjorde kvelden so bra. Og spesielt takk til Anders Røyneberg (@arcticgardener) og Erik Shjerven som delte mykje god kunnskap og erfaring.
Utrolig kjekt å ha dere på besøk!