Skaparverket er invitert til Pioner 2020, årets bærekraft konferanse

 

Utruleg kjekt å bli invitert til denne spennande årlege konferansen den 14. oktober, i regi av Næringsforeininga.

Arrangementet omhandlar pionerbedrifter og bærekraftige løysingar. Skaparverket vil bidra med grønt på scena, og ein stand som viser eksemplar på grøne innemiljø og deira betydning for eit sunnare og meir inspirerande arbeidsmiljø.

Me glede oss!

https://www.naeringsforeningen.no/moeter/pion%C3%A9r-2020/?utm_campaign=Arrangementer&utm_medium=email&_hsmi=96266738&_hsenc=p2ANqtz–E9e0qKtsPVwvRN1cQysFvWt_hUPWp6Nk3asAF5nD9u8JqpHzN4jLuyOaXg1O17U_AVGNDpgaDk67vvfYTfQ8HqwiRlg&utm_content=96266738&utm_source=hs_email