Pionerånd og bærekraft hand i hand – Pioner 2020 blei ein suksess!

       

Utruleg kjekt at me fekk skape ei grøn ramme på scena for denne verdifulle konferansen som gjekk av stabelen på Forus den 14. oktober.

Stor deltaking, mange dyktige føredragshaldarar, og fleire gode samtalar ved Skaparverket sin stand i pausane.